Design Thinking – czym właściwie jest?

Myślenie projektowe – próba definicji

W ostatnich latach w Polsce pojawia się coraz więcej firm i instytucji korzystających z tzw. Design Thinking, zwanego też myśleniem projektowym. Wokół tego podejścia narosło wiele mitów i przekonań, które mogą odstraszać ludzi, którzy mogliby skorzystać z tej idei.
Design Thinking brzmi odrobinę tajemniczo, między innymi dlatego, że wyrosło wiele równoległych definicji.

Design Thinking to:
• Usystematyzowane podejście do procesu innowacji.
• Proces kreatywnego rozwiązywania problemów.
• Metoda tworzenia produktów, usług, procesów w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.
• Ścieżka tworzenia innowacyjnych rozwiązań stawiających człowieka w centrum (human-centred).

Śledząc te definicje możemy wywnioskować co tworzy trzon Design Thinking. W większości definicji pojawia się koncentracja na człowieku lub na użytkowniku (human-centred lub user-centred design). Jest to więc projektowanie w oparciu o zbadanie i zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Drugi rodzaj sformowań jakie pojawia się w wymienionych definicjach to innowacja i kreatywność. Produkty, usługi lub procesy, jakie tworzymy w design thinking mają być więc niecodzienne, nietypowe, nie stosowane dotychczas w tym kontekście. Aby znaleźć takie rozwiązania ważna jest więc tzw. ideacja czyli generowanie pomysłów i stawianie hipotez, które w kolejnych etapach będziemy mogli przetestować.

I ten test wybranego przez nas rozwiązania, oparty o stworzony przez nas prototyp (np. rysunek, makietę, historię) jest tym kluczowym trzecim elementem. Eksperymentowanie prowadzi bowiem do empiryzmu. Możemy namacalnie sprawdzić wygenerowane pomysły.

Podsumowując 3 filary myślenia projektowego to:
1. Koncentracja na użytkowniku (human-centred lub user-centred) – empatia, stawianie człowieka / użytkowników w centrum i głębokie jego zrozumienie.
2. Ideacja – generowanie pomysłów i stawianie hipotez.
3. Empiryzm – tworzenie prototypów, eksperymentowanie, testowanie rozwiązań, opieranie się na wnioskach z przeprowadzonych badań.

Proces, metoda czy podejście – czym właściwie jest Design Thinking?

W definicjach pojawiają się też takie słowa jak: metoda, proces i podejście. Najbliższym określeniem wg mnie jest jednak sposób myślenia (mindset). Czemu? Dowiesz się w kolejnym artykule – Design Thinking to nie metoda projektowa.

Mam nadzieję, że mimo wielu obcojęzycznych i psychobełkotliwych nazw Design Thinking nie jest dla Ciebie onieśmielające. W rzeczywistości myślenie projektowe to intuicyjny proces, podczas którego sięgamy do naszych wrodzonych umiejętności, często zapomnianych w toku edukacji i w związku z tym nie używanych. Myślenie projektowe opiera się na naszej intuicji, możliwościach rozpoznawania wzorów, konstruowania pomysłów, które współbrzmią ze sobą emocjonalnie i racjonalnie. Dewizą design thinking jest “doing, not talking” (rób, a nie gadaj) – a to przecież takie swojskie.